дата на отпътуване:
Team building
"Ю Пойнт" e екип от млади специалисти с повече от 10 години опит в сферата на туризма. Занимаваме се също така и с организиране и провеждане на team building програми. Имаме готовност да организираме програми на открито, на закрито, както и смесени модули. Ние наблягаме на движението, динамиката, екипната работа, забавлението и обучението.
Някои от резултатите, които могат да се постигнат, използвайки нашите програми се:

  • Подобряване на координацията и комуникацията между функционалните звена в компанията;
  • Създаване на приятелска и дружелюбна атмосфера;
  • Осъзнаване на личните и екипни роли и отговорности;
  • Подобряване на търговските умения;
  • Мотивиране за постигане на по-високи резултати и по-ефективно използване на времето.

Създаването и сработването на екип с общи цели, съзнаващ ролите, мястото и значимостта на всеки един от членовете в него, е най-важното и същевременно най-сложното предизвикателство пред мениджмънта на всяка компания. В този смисъл, team building може да се определи като изживяване, което спомага за сплотяването на създадения вече екип и за укрепването на взаимното уважение и разбирателство в него.