дата на отпътуване:
EXACT OPINION

Първостепенният показател в туристическия бранш е нивото на задоволство от страна на гости и клиенти. Като изхождаме от това си виждане, създадохме продукт с високо качество по примера на водещи компании в света, вплитайки богатия си опит и професионализъм в сферата на туризма.

U Point Exact Opinion е анкетна карта, която проверява актуалните впечатление на гостите, позволявайки своевременна, бърза и акуратна реакция от страна на мениджмънта. Приложена правилно, тя може да Ви бъде много полезна и ефективна при цялостното подобрение на работата в хотела.

Анкетната карта е специално разработена според Вашите изисквания и предпочитания, като обхващат максимално широк спектър от мнения и коментари. Можете постоянно да следите и коригирате оценяването и зададените стойности на задоволство. С анкетно-оценителна ни система получавате реална представа за моментното състояние и качеството на предлаганите от Вас продукти и услуги, а същевременно и оценката на Вашите гости.

Предимствата на Анкетната карта U Point Exact Opinion:
  • Определяне на слаби звена при дадена услуга или сектор в хотела;
  • Откриване на проблеми в обслужването на гостите с цел своевременно разрешаване и туширане на по-нататъшно недоволство;
  • Допълнителна мотивация и повишаване прецизността в работата на персонала;
  • Защитава хотелските интереси пред чужди туроператорски компании;
  • В качеството си на независим източник на информация, често резултатите ни биват използвани като определящ фактор от страна на хотела за обясняване или отказ за изплащане на обезщетение на т.н. професионални туристи.

С Анкетната карта U Point Exact Opinion гарантираме:
  • Професионални изпълнение при организацията и провеждането на анкетите;
  • Независимо и безпристрастно оценяване на резултатите;
  • Показване най-прозрачно на състоянието на хотелските услуги в очите на неговите гости.